Om oss

Naturen och miljön är bland det viktigaste människan har, oavsett var man lever på jorden. Den ger ekonomisk tillväxt, frid i sinnet och förutsättningar för liv och föda. Här i Sverige har vi dessutom enorma möjligheter och stora förutsättningar att ströva fritt i skog och mark och p g a den stora ytan av vildmark finns tillgång till jakt, friluftsliv och utomhusaktiviteter. Dock är det viktigt att inte ta naturens resurser för givet, utan istället värna om miljön och bejaka den. Att visa respekt för skogens djur, livet i sjöar och hav och den biologiska mångfalden är A och O för att kunna bevara miljön.

Den här hemsidan handlar om vikten att ta hand om vår unika natur och hur man ska gå tillväga för att göra det. Hur regler och lagar ska följas eller tolkas och hur man respekterar djur och medmänniskors revir, oavsett om det handlar om mark eller byggnader. Vi presenterar några intressanta artiklar som ger exempel på hur miljön håller på att förstöras och djur håller på att utrotas p g a människans oförsiktighet och ger på samma gång råd om hur man kan utnyttja naturen på bästa sätt, samtidigt som man värnar om den.

Klimatfrågan är ett ämne som står högt upp på agendan och alltfler länder börjar inse hur viktigt det är att göra någonting åt det. Både inom nationer och som privatperson finns det mycket man kan tänka på och förhoppningsvis får du lite mer information om vad som är nödvändigt när du är ute i skog och mark, besöker historiska platser eller när du gör dina inköp av livsmedel och liknande, samtidigt som du får ut det bästa av din upplevelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *