Kloka val för utflykt i natur och skog

Naturen och skogen är något som behövs för människors överlevnad men också för trivsel och äventyr. Det finns många orsaker till att vara varsam med naturen både när man vistas i denna men även i vardagslivet. Många trivs med att göra utflykter och för att göra minsta möjliga åverkan när man är ute i skogen finns det flera kloka val att göra.

Ta med skräpet hem

En grundläggande regel när man vistas i naturen är att man ska ta med allt skräp hem igen, alternativt placera det där det är avsett i t.ex. avfallsbehållare och papperskorgar. Plastpåsar, metall och liknande förpackningar kan vara direkt skadliga för djur som äter dessa, men kan också orsaka skada i naturen genom ämnen som så småningom lakas ur från förpackningarna.

Även matavfall som man kan tro bryts ned i skogen ska tas bort, det försvinner inte lika fort som man tror.

Var försiktig med boplatser

Man bör också, innan man ger sig ut i ett naturområde, ta reda på om det finns boplatser för djur i närheten. Särskilt under våren bör man vara försiktig i strandmiljö med låg vegetation eftersom många fåglar har bon med ägg som inte får trampas sönder.

Elda varsamt

Det är härligt att grilla eller samlas kring en öppen eld men detta är också något man bör vara mycket försiktig med i naturen. Ska man grilla så bör det ske på ordnade grillplatser som ofta brukar finnas i större skogar och vid vattendrag där människor ofta vistas. Man bör se till att elden – och glöden- är helt släckt innan man lämnar platsen, genom att dränka in aska/kvarvarande kol med vatten. Man ska heller inte elda på klippor då dessa kan spricka p.g.a. värme och efterföljande släckning med vatten.

Sammanfattningsvis bör man se till att lämna naturen precis som den var innan man kom, allt som fanns i naturen ska vara kvar och det som inte fanns innan ska inte heller finnas efter att man besökt naturen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *