Naturen- härlig och nödvändig

Naturen – en förutsättning för allt liv

Förutsättningen för allt liv på jorden är naturen. Djur, människor och viktiga mikroorganismer är beroende av en frisk natur för att överleva, och de varelser och växter som finns i naturen ingår alla i olika ekosystem. I ett ekosystem behövs alla organismer för att systemet ska vara i balans.

För människor skapar naturen förutsättningar genom att det finns rent vatten, föda i form av växter och djur, och råvaror i olika former som ligger till grund för den teknik som används både i vardagen och i högspecialiserad industri.

Förutom att förse människor och djur med livsnödvändigheter är naturen en källa till glädje, avkoppling, njutning och fantastiska upplevelser.

Känsliga ekosystem

Idag tar många människor naturen för given, som något som alltid funnits och alltid kommer att finnas. Sanningen är dock att naturen är känslig för yttre påverkan. Eftersom ovan nämnda ekosystem är välfungerande världar där allt ingående har en funktion, räcker det med att någon eller några av de ingående beståndsdelarna påverkas för att hela ekosystemet ska rubbas eller i värsta fall förstöras.

Kunskap kring miljö och natur

Som tur är pågår mycket miljöarbete och forskning kring miljö och natur överallt i världen. Det finns mycket kunskap att hämta kring hur man bäst tar hand om miljön. Att tillämpa kunskaperna kan ibland vara svårare. Världens politiker har olika syn på hur naturresurser ska och får användas och mycket annat än bara vetenskap, som t.ex. politik och ekonomi, spelar in när beslut om användning av naturen tas.

Kan man göra något själv?

Ibland kan det kännas som om man som enskild privatperson är ganska maktlös när det gäller att ta hand om naturen, men då bör man tänka på att även ens egen närmiljö är naturen. Om man börjar med små steg som syftar till att påverka naturen så lite som möjligt, och dessutom stöder olika naturskyddsorganisationer, så är man ändå en viktig kraft för att bevara naturen och inspirera andra att göra detsamma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *