Ta hand om vattnet

Människan måste vara rädd om planetens hav som idag håller på att kollapsa, bland annat på grund av överfiske och tjuvfiske. Många hör inför sommarens bad talas om algblomning och att man på grund av det inte skall bada eller dricka vattnet, och ibland bör inte i ens hunden få i sig en slurk av vattnet. Det låter inte bra men få sätter sig in i varför utan letar efter en annan strand med fräschare vatten. Men varje människa är ansvarig för planetens miljö och välmående.

Runt Östersjön lever och verkar idag runt 90 miljoner människor och mycket av det som människan gör på land påverkar vad som händer i havet. 80 % av de föroreningar som rinner ut i nämnda hav kommer från vattendragen i de omkringliggande länderna. Från Östersjöns länder tillförs till havet 70 000 ton kväve och 30 000 ton fosfor – per år. Jordbruket är en av orsakerna till det men också bilismen, industrierna och orenade avlopp spelar in. Kväve och fosfor förändrar havets ekosystem och många djurarter (och växtarter) kan inte anpassa sig i tillräckligt hastighet varför de, i värsta fall, hotas av utrotning.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Den enskilde jordbrukaren är inte ensamt skyldig till föroreningarna och algblomningen men jordbruket som helhet är en stor bov och EU:s jordbrukspolitik kan beskyllas för de ökande problemen. EU började på 1950-talet att satsa hårt på jordbruket och stödet för denna näring ökade både då och nu utan att man ställer tillräckligt höga miljökrav.

För att skydda Östersjön föreslår WWF bland annat, att det sker en kraftfull satsning på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskap – detta skulle minska övergödningen.

En av de djurarter som är utrotningshotad pga de miljögifter som sprids i vattendragen är uttern. Uttern livnär sig på fisk och får genom denna i sig PCB, DDT och kvicksilver, gifter som påverkar reproduktionen negativt. Också levnadsmiljö påverkas genom att våtmarker dikas ut. En annan art som hotas av utrotning är tumlaren som inte finner tillräckligt med föda i de utfiskade vattnen och som lätt trasslar in sig i fisknäten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *